Choď na obsah Choď na menu
 


                                                                          

 

 gif-43.gif 

 

p2020123.jpg

 

 

LÁSKA - ODVAHA  - VIERA

ČESŤ 

 

 

Obrázok

 

 

obrazok1.png

 

 

 

Služobná prísaha príslušníka Hasičského a záchranného zboru
 
Sľubujem vernosť Slovenskej republike.
 
Budem čestný, statočný a disciplinovaný. 
 
Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil životy a zdravie občanov
a majetok pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami to i s nasadením vlastného života. 
Pri plnení svojich povinností sa budem riadiť Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Svoje povinnosti budem vykonávať riadne, svedomite a nestranne.
 
Tak prisahám!

 

                                                      

 

Obrázok

 

 

 Obrázok

 Modlidba Hasiča

Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť.

Životy spasiť Pane daj že mi sily dosť.

V náručí vyniesť dieťa.Kým ešte nevyprší čas, ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas.

Na stáži stojím stále, pretože povolaný som, pred ohňom chrániť svojich, blížneho, i jeho dom.

Ak  z tvojej vôle má stať, že sám pri tom život stratím, požehnaj Pane mojej rodine a láskavou rukou vráť im čo pri plnení  poslania som iným dal.

                        Amen

                     

 

Obrázok

                                                           

Obrázok

 

A Fireman's Prayer

 

When I am called to duty, God,

Whenever flames may rage;

Give me strength to save some life,

Whatever be its age.

Help me embrace a little child

Before it is too late

Or save an older person

From the horror of that fate.

Enable me to be alert

And hear the weakest shout,

And quickly and efficiently

To put the fire out.

 

I want to fill my callingObrázok

And to give the best in me

To guard my every neighbor

And protect his property.

And if, according to my fate,

I am to lose my life,

Please bless with your protecting

My children and my wife.

 

 

 

 

Obrázok

 

  

 

Obrázok

 

 

 

 

 Obrázok